ÚSMĚV Říčany

Vítejte u nás!

Poradenské centrum pro rodinu a děti -„ÚSMĚV“, z.s. je samosprávná profesní organizace, založená 12. 12. roku 2012, která poskytuje poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména náhradní rodinné péče na celém území České republiky.

 


Našim posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob pečujících. Tato práva a zájmy uplatňujeme v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy.

 

Chceme být partnery:

  • pro všechny, kteří potřebují odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany
  • pro řadu odborníků jiných profesí, podílejících se na ochraně práv ohrožených dětí
  • pro subjekty, jako jsou obecní úřady, obce s rozšířenou působností a státní či jiné instituce

 

 

"úsměv"

„Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje, trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Úsměv vytváří v domově štěstí, ve starostech je oporou, citlivým znamením přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu, v zármutku je útěchou a pro každou bolest přirozeným lékem. Je dobře, že si ho nelze koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. A když potkáte někoho, kdo by pro vás úsměv neměl, ačkoli na něj čekáte, velkodušně jej oblažte svým úsměvem, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo se neumí usmát na druhého.“

 

„Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.“     (Percy Bysshe Shelley - anglický romantický básník 1792-1822)

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                               e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                   Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                                                                 Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

                                                                                                                        

Sponzoři     Ke stažení     Kontakty     Ohlasy     Aktuality     Zimní aktivity-děti     Letní aktivity-děti     Přednášky, kurzy a školení     Domů