Dlouhodobý projekt „Adopce s Úsměvem“

aneb pomozme dětem splnit jejich sny.

 

Poradenské centrum pro rodinu a děti-„Úsměv“ otevírá dlouho připravovaný projekt „Adopce s úsměvem“, který je zaměřen na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, dětem samoživitelů nebo dětem, které vychovávají prarodiče, a kterým naše organizace poskytuje sociálně právní ochranu. Pomoc obsahuje např. úhradu školních obědů, školného v daných typech škol, mimoškolních aktivit případně jiných darů dle potřeb konkrétního dítěte. Nyní tedy hledáme dobrého člověka nebo dobré lidi s otevřeným srdce a úsměvem ve tváři, kteří by se chtěli zapojit do tohoto projektu.

DANIEL 14 let                         

V tomto adventním čase přinášíme první příběh Daniela, který oslaví na štědrý den své 15 narozeniny. O Daniela, který měl od narození zdravotní problémy (musel mít nožičky ve speciálním strojku), se od útlého věku stará pouze jeho otec. Postupem let se u jeho otce objevily závažné zdravotní problémy, v jejichž důsledku byl propuštěn ze zaměstnání, kde pracoval jako lesní dělník. Otec s Danielem zůstal pouze na nemocenských dávkách a výživném od matky. Když se mu podařilo najít vhodnou práci jako hlídač, opět onemocněl a covidová doba znemožnila rychlou operaci a tím i prodloužení jeho pracovní neschopnosti. Danielovi a jeho otci se naše organizace snaží dlouhodobě pomáhat např. tím, že bereme Daniela na naše letní pobyty pro děti a zajišťujeme potraviny z potravinové banky. Též jsme v minulosti zajistili pro spolupráci se školou od sponzora zánovní notebook a mobilní telefon. Nezletilý Daniel sice ještě chodí na základní školu, ale v příštím roce by chtěl začít navštěvovat soukromé střední odborné učiliště v Říčanech u Prahy - obor kuchař. Je to velmi skromný kluk, který nemá žádné výchovné problémy a je vděčný za jakoukoliv pomoc, stejně tak jeho otec. Prioritou pomoci Danovi je úhrada za obědy ve školní jídelně a následovat bude školné od září 2022.

Naše Poradenské centrum garantuje potřebnost tohoto chlapce a bude sprostředkovatelem vaší pravidelné finanční pomoci. V případě vašeho zájmu kontaktujte prosím Bc.Kateřinu Hubáčkovou, tel.: 727 935 242, e-mail: hubackova@usmev-ricany.cz .

 

PODĚKOVÁNÍ

Poradenské centrum chce touto cestou velmi poděkovat paní Janě Š. za pravidelný měsíční finanční příspěvek pro Daniela na úhradu školních obědů ve druhém pololetí školního roku 2021/2022.

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                               e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                   Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                                                                 Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

                                                                                                                        

Sponzoři     Ke stažení     Kontakty     Ohlasy     Aktuality     Zimní aktivity-děti     Letní aktivity-děti     Přednášky, kurzy a školení     Domů