Kdo jsme

Poradenské centrum pro rodinu a děti -„Úsměv“, z.s. je samosprávná profesní organizace, založená koncem roku 2012, která poskytuje poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze. Našim posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob pečujících. Tato práva a zájmy uplatňujeme v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, jako pověřená osoba poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření").

Vykonáváme činnost týkající se pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti, organizujeme pobyty pro děti zaměřené na děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin. Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a poskytujeme pěstounským rodinám, s nimiž jsme tuto dohodu uzavřeli, výchovnou, poradenskou pomoc a sledujeme výkon této pěstounské péče.

Další naší činností je zprostředkování psychologické a psychoterapeutické pomoci a rodinné mediace. Pořádání případových konferencí, jejichž výstupem je stanovení individuálního plánu péče o ohrožené dítě.

Od samého počátku vzniku bylo naše Poradenské centrum koncipováno jako centrum poskytující sociálně-právní poradenství, zejména v oblasti náhradní rodinné péče.    

Naše Poradenské centrum si zakládá i na podmínkách pracovně-právních, kdy většina našich zaměstnanců má odbornou způsobilost v sociálně-právní ochraně dětí a splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon SPOD, včetně dlouholeté praxe v této oblasti. Jakákoliv činnost našeho centra se opírá o důkladnou znalost rodinného práva a  potřeb klientů, což umožňuje nabízet vhodná a  efektivní řešení konkrétních situací a potřeb. Našim cílem je především poskytovat vysoce odbornou pomoc a  zároveň ji maximálně přizpůsobit specifickým požadavkům jednotlivých klientů.  Nejvyššího využití odborného potenciálu Poradenského centra je dosahováno v případech dlouhodobého a stálého poskytování  služeb  klientům (osobám pečujícím).

 

Hlavní činnosti centra

 • Odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • Odborné poradenství v souvislosti s náhradní rodinnou péčí – osvojení, pěstounská péče
 • Zprostředkování psychologické a psychoterapeutické pomoci
 • Zajištění celodenní péče o svěřené děti
 • Facilitace případových konferencí
 • Vzdělávání a přednášková činnost v oblasti NRP
 • Volnočasové aktivity pro děti a rodiče

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky

 • Pro veškeré informace týkající se uzavření dohody o výkonu PP a poskytování poradenství volejte:                                               Bc. Michaela Rybová, tel.: 727 935 241, e-mail : vydrova@usmev-ricany.cz                                                                    
 • Pro informace a zajištění jednodenních vzdělávacích seminářů, finanční a organizační záležitosti týkající se                 Poradenského centra volejte:                                                                                                                                                              Bc. Michaela Vydrová, tel.: 724 259 125, e-mail : vydrova@usmev-ricany.cz
 • Pro informace a zajištění pobytových vzdělávacích seminářů volejte:                                                                                                     Ing. Pavel Vydra, tel.: 739 497 228, e-mail : vydra@usmev-ricany.cz
 • Pro informace a přihlašování dětí na jednotlivé pobyty volejte:                                                                                                               Bc. Kateřina Hubáčková, tel.: 727 935 242, e-mail : hubackova@usmev-ricany.cz

 

      Sociální pracovnice pro pěstounské rodiny

 • Bc. Jiřina Kopecká, DiS. - soc.pracovník, tel.: 725 887 267, e-mail : kopecka@usmev-ricany.cz                                                               Pro informace týkající se vedení pěstounských rodin 
 • Bc. Michaela Rybová - soc.pracovník, tel.: 606 283 038, e-mail : rybova@usmev-ricany.cz                                                                      Pro informace týkající se vedení pěstounských rodin 
 • Bc. Monika Rejholcová, DiS. - soc.pracovník, tel.: 727 935 243, e-mail : rejholcova@usmev-ricany.cz                                                    Pro informace týkající se vedení pěstounských rodin 
 • Mgr. Alžběta Slavíčková - právník, soc.pracovník, tel.: 777 666 156, e-mail : slavickova@usmev-ricany.cz                                             Právní poradenství v oblasti SPO a informace k doprovázejícím rodinám

 

      Externí spolupracovníci

 • Mgr. & Mgr. Alena Gobyová - psycholog a speciální pedagog (psychologická pomoc je možná po dohodě se soc.pracovníkem)

   

   

  Etický kodex Poradenského centra

  Etický kodex (celý text)

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                               e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                   Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                                                                 Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

                                                                                                                        

Sponzoři     Ke stažení     Kontakty     Ohlasy     Aktuality     Zimní aktivity-děti     Letní aktivity-děti     Přednášky, kurzy a školení     Domů