Ohlédnutí za letošním rokem 2020

10.11.2020

Ohlédnutí za letošním rokem 2020

Blíží se závěr roku a to je pro mnohé z nás čas ohlédnout se, co nám ten letošní rok přinesl. I u nás v Poradenském centru pro rodinu a děti „Úsměv“ musíme přiznat, že vzhledem k pandemii COVID-19 nebyla naše činnost tak rozmanitá, jako v předešlých letech. Přesto se nám několik dobrých a užitečných věcí podařilo. V únoru jsme si s 25ti pěstounskými dětmi užili příjemné týdenní lyžování na Monínci a za asistence našich lyžařských instruktorů naučili lyžovat všechny děti, které stály na lyžích poprvé. Bohužel to byl první a jediný pobyt s pěstounskými dětmi, který jsme v letošním roce uskutečnili. Každoročně pořádáme další, nejméně dva týdenní letní pobyty a jeden podzimní, ale vzhledem ke všem nutným omezením jsme nechtěli riskovat zdraví našich pěstounů a jejich dětí a tak jsme tyto pobyty zrušili. Činnost jsme tak zaměřili trochu jiným směrem. Hned v březnu, od začátku vyhlášení nouzového stavu, jsme navázali intenzivní spolupráci s Potravinovou bankou Central v Modleticích a pravidelně každý týden rozváželi všem našim pěstounským rodinám až do domu poměrně velké potravinové balíčky, roušky a jiné nutné potřeby pro děti. Práce to byla na logistiku sice velmi náročná, protože máme na starosti celkem 130 rodin v rámci Prahy, Středočeského kraje a dalších krajů, ale radost a poděkování od všech těchto rodin nám přinášelo potěšení, že pomoc potřebným, převážně prarodičům pečujících o svá vnoučata, v těchto nelehkých dobách, je nad míru vítaná. V této naší činnosti jsme s Potravinovou bankou nakonec setrvali až doposud, a dokonce jsme se účastnili 21. listopadu v říčanské Bille „Sbírky potravin“ pro všechny potřebné lidi. Opět se nám tak podařilo touto sbírkou udělat před vánocemi v mnoha pěstounských rodinách velkou radost a finančně jim tím trochu ulevit. Dále se nám podařily v letošním roce i jiné neplánované akce, např. díky firmě Landis+Gyr jsme dostali teď na podzim „z druhé ruky“ několik iPhonů pro naše pěstounské děti a dále od zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí České republiky šest pěkných jízdních kol pro děti, které vlastní kolo nikdy neměly. Radost z těchto dárcovských věcí jsme neměli jen my v „Úsměvu“, ale hlavně samotné děti a jejich pěstouni. Velké poděkování tímto patří všem dárcům, za jejich štědrý počin. Samozřejmě jsme také po celý rok aktivně vykonávali naší hlavní činnost, což je doprovázení všech našich náhradních rodin, se kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a dále jsme všem, kteří se na nás obrátili, poskytovali poradenství v sociálně právní ochraně dětí i v pandemicky nejtěžších dobách. Začátkem školního roku se nám aspoň podařilo zorganizovat tři víkendové vzdělávací semináře. Další, plánované semináře na konci října, se už s ohledem na vyhlášení nouzového stavu bohužel neuskutečnili. Co nás ale ještě velice mrzí je, že letošní rok nemůžeme s ohledem na hygienická omezení zakončit tradičně velkým vánočním setkáním v Kulturním středisku „Labuť “, které organizujeme pravidelně od roku 2013, kdy se všichni sejdeme v poměrně velkém počtu a užijeme si tak společně s dětmi příjemnou předvánoční atmosféru s širokým doprovodným programem. Ale přesto neztrácíme optimismus a věříme, že ten nadcházející rok 2021 již bude o poznání lepší a naše všechny tradiční činnosti pro pěstounské děti a jejich pěstouny zase plně uskutečníme. Vždyť to je to hlavní, proč naše Poradenské centrum „Úsměv“ funguje a prioritně poskytuje kvalitní služby v sociálně právní ochraně, zároveň pomáhá v pěstounských rodinách. 

 

Další aktuality

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                               e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                   Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                                                                 Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

                                                                                                                        

Sponzoři     Ke stažení     Kontakty     Ohlasy     Aktuality     Zimní aktivity-děti     Letní aktivity-děti     Přednášky, kurzy a školení     Domů