Setkání s piráty z Kajabiku

07.07.2015

Setkání s piráty z Kajabiku ve Zlenicích 1. až 7. července 2015.

Tak nám začal, především pro děti, nejkrásnější čas v roce, čas letních prázdnin, který s sebou přináší dva měsíce bez "školní brašny", ale zato se spoustou nových zážitků, dobrodružství, poznání, kamarádství a prázdninových lásek. My dospělí vždy nostalgicky zavzpomínáme a rádi se vracíme zpět v čase, takže jsme, jako kolektiv Poradenského centra, připravili pro děti pobyt v penzionu Sázavka, který nám svým prostředím pomohl k naplnění zvoleného tématu "Setkání s piráty z Kajabiku". Sedmidenního pobytu se zúčastnilo celkem 37 dětí, jak z pěstounských rodin, tak i rodin sociálně znevýhodněných z našeho Poradenského centra a z OSPOD Brandýs n/L - Stará Boleslav, Kutná Hora, Praha 5 a Sedlčany, o které se 24 hodin denně staralo 6 dospělých. Počasí nám bylo až nebývale nakloněno a tropické teploty nás často hnaly k osvěžení do náruče řeky Sázavy. Od začátku pobytu byla vyhlášena samostatná soutěž o nejlépe uklizený pokoj, kterou vyhráli malí plavčíci.

Děti byly rozděleny do pěti pirátských družstev s těmito názvy: "Škorpioni", "Lebkouni ze Sázavky", "Sépiáci", "Černá Sázavka" a "Strážci pokladu". Pod vlastnoručně vyrobenými vlajkami plnily různé úkoly a soutěže např. etapovou stezku na zříceninu hradu Hláska s hledáním drahokamů v "Diamantové řece", sportovní hry (kriket, mini golf, kuželky, hod na cíl, vybíjená, stolní tenis atd.), které byly na závěr vyhodnoceny a nejlepší byly odměněni. V rámci připraveného programu se uskutečnil výlet na prezentaci práce a techniky dobrovolných hasičů ze Všestar a Říčan. Pro naše děti byla připravena ukázka zásahu při hašení požáru s ostrým příjezdem požární techniky, blok zdravovědy a první pomoci (se sotěžními otázkami), skákací vodní vak a pěna na dovádění. Všichni si užily i vodního děla a bylo vidět, že to byl pro děti nezapomenutelný zážitek, a proto všem dobrovolným hasičům, kteří nám věnovali svůj volný čas a v letním vedru se oblékly do zásahových obleků, patří velký dík. Dále byla pro děti připravena projížďka po Sázevě na nafukovacím motorovém člunu. Samozřejmě na závěr pobytu nechyběla hudební a světelná show, na kterou si řada dětí připravila zajímavé masky s pirátskou tématikou.

Závěrem nezbývá než říci: "Černá hvězda se 42 člennou posádkou pod vedením kapitána Josepha Greirrowa doplula v pořádku po temné Sázavě až do Port Zlenice."

Nashledanou opět napřesrok.

 

Další fotografie z akce již naleznete na našem webu v sekci "FOTOGALERIE".

Další aktuality

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                               e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                   Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                                                                 Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

                                                                                                                        

Sponzoři     Ke stažení     Kontakty     Ohlasy     Aktuality     Zimní aktivity-děti     Letní aktivity-děti     Přednášky, kurzy a školení     Domů