Vzdělávací pobyt v Holanech 5.-8.5.2016

16.05.2016

Vzdělávací pobyt v Holanech 5.-8. května 2016 - se opět vydařil

V tomto roce se poprvé uskutečnil vzdělávací čtyřdenní pobyt - seminář pro osoby pečující/pěstouny v rekreačním středisku Holany, kterého se zúčastnilo 37 dospělých a s nimi 32 dětí ve věku 2 roky až 17 let. Počasí se opravdu vydařilo a sluníčko se poprve letos opravdu snažilo, takže připravený program pro děti byl bezezbytku naplněn. V pátek se uskutečnil společný táborák s opékáním buřtů a v sobotu rodinná vědomostní soutěž. Pro účastníky jsou k dispozici fotografie z této akce v části "Fotogalerie". Z reakcí všech zúčastněných pěstounů bylo vidět, že si odnesli nové poznatky, zkušenosti a děti zase sportovní zážitky a navázání nebo upevnění kamaradských vztahů. Celý pobyt přinesl i písemné pozitivní ohlasy, za které všem děkujeme.

Tým pracovníků Poradenského centra „ÚSMĚV“

Další aktuality

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                                             e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                          Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                      Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

Sponzoři   Ke stažení   Kontakty   Ohlasy   Aktuality   Zimní aktivity-děti   Letní aktivity-děti   Přednášky, kurzy a školení   Domů