Vzdělávací pobyt v Holanech 8.-11.9.2016

19.09.2016

Vzdělávací pobyt v Holanech 8.-11. září 2016 měl opět úspěch

Po odpočinkovém létě se uskutečnil v hojném počtu další vzdělávací čtyřdenní pobyt - seminář pro osoby pečující/pěstouny v rekreačním středisku Holany. Počasí se opět vydařilo a sluníčko nám tak svítilo, že připravený program pro děti byl bezezbytku naplněn a obohacen koupáním v místním bazénu. Po celou dobu pobytu se uskutečnilo nejen vzdělávání pěstounů, ale i spousta společných aktivit. Pro účastníky jsou k dispozici fotografie z této akce v části "Fotogalerie". Z reakcí všech zúčastněných pěstounů bylo vidět, že si odnesli nové poznatky, zkušenosti a děti zase sportovní zážitky a navázání nebo upevnění kamaradských vztahů. Celý pobyt přinesl písemné a především osobní pozitivní ohlasy, za které všem děkujeme.

Tým pracovníků Poradenského centra „ÚSMĚV“

Další aktuality

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                               e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                   Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                                                                 Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

                                                                                                                        

Sponzoři     Ke stažení     Kontakty     Ohlasy     Aktuality     Zimní aktivity-děti     Letní aktivity-děti     Přednášky, kurzy a školení     Domů