Vzdělávací pobyt v Holanech 8.-11.9.2016

19.09.2016

Vzdělávací pobyt v Holanech 8.-11. září 2016 měl opět úspěch

Po odpočinkovém létě se uskutečnil v hojném počtu další vzdělávací čtyřdenní pobyt - seminář pro osoby pečující/pěstouny v rekreačním středisku Holany. Počasí se opět vydařilo a sluníčko nám tak svítilo, že připravený program pro děti byl bezezbytku naplněn a obohacen koupáním v místním bazénu. Po celou dobu pobytu se uskutečnilo nejen vzdělávání pěstounů, ale i spousta společných aktivit. Pro účastníky jsou k dispozici fotografie z této akce v části "Fotogalerie". Z reakcí všech zúčastněných pěstounů bylo vidět, že si odnesli nové poznatky, zkušenosti a děti zase sportovní zážitky a navázání nebo upevnění kamaradských vztahů. Celý pobyt přinesl písemné a především osobní pozitivní ohlasy, za které všem děkujeme.

Tým pracovníků Poradenského centra „ÚSMĚV“

Letní pobyt dětí na Valše u Počátek

06.09.2016

Letní prázdninový pobyt Valcha u Počátek 8. – 14. srpna 2016

Každé léto naše Poradenské centrum pořádá letní prázdninové pobyty pro děti. Letos jsme znovu navštívili rekreační středisko „Valcha" u Počátek, které nás oslovilo krásnou okolní přirodou. Náš pobyt byl tematicky zaměřen na šmoulí život a nazván „Šmoulové“. Celkem se pobytu zúčastnilo 37 dětí od 6 do 17 let, které byly rozděleny do dvou kategorií a 4 oddílů dle věku.  V rámci příjemně strávených sedmi dnů jsme navštívili plavecký bazén, muzeum „Pekla, mučírny" a "Svět kuriozit“ v nedalekém Pelhřimově, hotýlek ve stylu první republiy s rozlehlým parkem v Počátkách a studánku sv. Kateřiny.  V rámci večerního programu se uskutečnily diskotéky a soutěž „ÚSMĚV HLEDÁ PĚVECKOU HVĚZDIČKU“, kdy hvězdná porota na závěr vyhlasila vítěze ve dvou kategoriích. Během dne si děti užily mnoho zábavy, sportovních i společenských her a táborových dovedností

Po celou dobu pobytu jsme všichni fotili, takže se můžete pokochat a výsledek posoudit v sekci „Fotogalerie“. Je zřejmé, že děti mají spoustu zážitků a vzpomínek, které jim už nikdo nevezme. Budeme rádi, když příští rok uvidíme nejen ty naše známé tváře, ale přivítáme i nové členy do našeho dětského pobytového týmu.

Tým pracovníků Poradenského centra "ÚSMĚV"

 

 

Pobyt dětí v Jesenici

27.07.2016

Pobyt dětí v Jesenici 16.- 24.7.2016

Prázdniny jsou v plném proudu a tým pracovníků Poradenského centra prožil spolu s 65 dětmi ve věku 5 až 17 let nezapomenutelné zážitky v rekreačním středisku Pod Kempem. Devítidenní pobyt se nesl v duchu příběhu Asterixe a Obelixe - Cesara a Kleopatry, kdy děti plnily jednotlivé úkoly a sbíraly body do úsměvácké hry, která byla na závěrečném galavečeru vyhodnocena.  Společně strávené dny byly okořeněny výletem do železničního muzea v Lužné u Rakovníka a na závěr olympijským kláním. Počasí nám přálo, takže jsme mohli, kromě malého bazénu v areálu, využívat i vody nedalekého Velkého rybníku, ze kterého vytéká Rakovnický potok. Z reakcí dětí bylo vidět, že se pobyt vydařil, za což patří dík všem, kteří se na realizaci podíleli. 

Fotodokumentaci z pobytu naleznete v sekci "Fotogalerie"

Tým pracovníků Poradenského centra „ÚSMĚV“

 

Vzdělávací pobyt v Holanech 5.-8.5.2016

16.05.2016

Vzdělávací pobyt v Holanech 5.-8. května 2016 - se opět vydařil

V tomto roce se poprvé uskutečnil vzdělávací čtyřdenní pobyt - seminář pro osoby pečující/pěstouny v rekreačním středisku Holany, kterého se zúčastnilo 37 dospělých a s nimi 32 dětí ve věku 2 roky až 17 let. Počasí se opravdu vydařilo a sluníčko se poprve letos opravdu snažilo, takže připravený program pro děti byl bezezbytku naplněn. V pátek se uskutečnil společný táborák s opékáním buřtů a v sobotu rodinná vědomostní soutěž. Pro účastníky jsou k dispozici fotografie z této akce v části "Fotogalerie". Z reakcí všech zúčastněných pěstounů bylo vidět, že si odnesli nové poznatky, zkušenosti a děti zase sportovní zážitky a navázání nebo upevnění kamaradských vztahů. Celý pobyt přinesl i písemné pozitivní ohlasy, za které všem děkujeme.

Tým pracovníků Poradenského centra „ÚSMĚV“

Dar rodičů dětí Mateřské školy Sluneční

15.12.2015

Dar rodičů dětí Mateřské školy Sluneční pro Poradenské centrum.

Dnes 15.12.2015 se v Uhřiněvsi v Mateřské škole Sluneční 1550/20 uskutečnilo milé setkání s dětmi, na kterém paní ředitelka Renáta Pecáková předala výkonné ředitelce Poradenského centra pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. paní Bc. Michaele Vydrové finanční částku 3.240,-Kč, kterou věnovali rodiče dětí navštěvujících tuto školku, na zakoupení drobných dárků pro děti z pěstounských rodin při příležitosti konání vánoční besídky dne 18.12.2015 v Městském kulturním středisku „Labuť“.

Mnohokrát, jménem dětí z pěstounských rodin, děkujeme paní ředitelce za organizaci sbírky a všem dárcům za příspěvek.

             Tým pracovníků Poradenského centra

Zpátky do WESTERNU aneb žijeme ve westernovém městečku

13.08.2015

Zpátky do WESTERNU, aneb žijeme ve westernovém městečku

  na Valše u Počátek 3. až 9. srpna 2015

 

Každé léto naše Poradenské centrum pořádá letní prázdninové pobyty pro děti. Většinou jezdíme na místa, kde to již známe. Letos jsme se vydali prozkoumat něco nového, kde jsme ještě s dětmi nebyli. Rekreační středisko „Valcha“ bylo velmi pěkné a pro naše účely nám po všech stránkách velice vyhovovalo. Okolní příroda byla víc než krásná a tak bylo stále co navštěvovat a objevovat. Největším úspěchem našeho objevování bylo přírodní koupaliště uprostřed lesa s vlastním ostrůvkem, kde žádné obydlí nebylo a my jsme si tak mohli křičet, skákat a dovádět jak se nám jen zachtělo a nikoho jsme tím nerušili. Náš pobyt byl tematicky zaměřen „Zpátky do westernu“. Toto téma jsme vybrali v návaznosti na nedaleké westernové městečko, kam byl naplánovaný i celodenní výlet.

Každé ráno a každý večer jsme měli nástup, kde byly přítomny všechny děti. Ráno se oznámil program dne a večer bylo vyhodnocení spojené s odměnami a tresty. Zjistili jsme, že trest v podobě dřepů, či uklízení už tolik nefunguje, takže naše kolegyně přišla na nový způsob, který fungoval a děti si tak nezapomínaly čepice, batůžky, nebyly vulgární apod. Co bylo tím zázrakem? Nic jednoduššího než prostá lžička rybího tuku. Celkem 36 dětí bylo rozděleno do 6 oddílů dle věku. Každý oddíl měl svého vedoucího po celou dobu pobytu. V 1. a 2. oddíle bylo 9 nejmenší ch dětí ve věku 6 - 8 let. Ve 3. a 4. oddíle celkem 17 dětí ve věku 9 - 13 let a oddíly 5. a 6. měly nejstarší děti, „naše puberťáky“, kterých bylo 10.

Abychom děti namotivovali na cestu do westernového městečka, tak jsme jim celý den vyprávěli o různých dovednostech indiánů a kovbojů a večer jsme uspořádali pravý westernový country bál, který se odehrával v kostýmech přivezených dětmi z domova. Na country bál byl vstup pouze s maskou, takže kdo masku neměl s tím jsme jí společně vyrobili, aby si to všechny děti naplno užily. Výlet se vydařil nad naše očekávání. Děti si mohly vyzkoušet rýžování zlata, střílení z luku, házení tomahawkem a nožem. Po celou dobu se nám věnoval starosta westernového městečka. Nejprve dětem vyprávěl historii, dále nám ukázal jak to v městečku funguje a pak jsme se věnovali určitým dovednostem. Na konci programu nám ukázal práci s lasem do kterého děti chytal, tak jak se to dělá s divou zvěří. Poté měly možnost nakoupit si v místním obchodě drobné suvenýry. Děti byly nadšené a odjížděli jsme zpět na Valchu všichni příjemně unaveni, protože program v horkém počasí byl náročný. 

Nejoblíbenějším večerním programem, samozřejmě po diskotéce, bylo promítání. Náš vedoucí Pepa, který se nám vždy postará o zábavu, se svojí technikou připravil letní kino, které děti opravdu ocenily. Dopoledne jsme měli s dětmi poznávací program a to např. vesnici Počátky, výrobnu knoflíků, továrničku na výrobu ponožek a hotýlek ve stylu první republiky, kde byl i rozlehlý park. Okolí Počátek nabízí také spousty turistických cest. S dětmi jsme se vydali ke studánce sv. Kateřiny, další jsme z časových důvodů nestihli, ale doufáme, že se nám to podaří příští rok. Odpolední program byl v parném počasí vždy zasvěcen vodě. Letos nám počasí opravdu přálo a tak jsme mohli využívat nedaleký rybník, který je nově rekonstruovaný a vhodný pro děti. Koupání jsme si s dětmi oživili různými pomůckami do vody a vodními hrami. Pro malé děti byl nejvhodnější bazén, který byl přímo v areálu rekreačního zařízení. Program byl i obohacen táborovými dovednostmi, jako byly etapové hry v lese, geocaching, hra po azimutech s buzolou, učení uzlů a různé výtvarné a pracovní činnosti. Nejoblíbenější činností 1. a 2. oddílu bylo malování na sádrové odlitky, 3. -4. oddílu aerobik a různé tanečky v bazénu a na prvním místě 5. – 6. oddílu bylo pobývání u rybníka pod heslem „Hlavně když nemusím nic dělat“. Tento postřeh vyšel z obrázků, které nám děti namalovaly na téma co se vám, zde nejvíce líbilo.

Po celou dobu pobytu jsme všichni fotili jako zběsilí, takže se můžete pokochat a výsledek posoudit v sekci „Fotogalerie“. Je jasné, že děti mají spoustu zážitků a vzpomínek, které jim už nikdo nevezme. Budeme rádi, když příští rok uvidíme nejen ty naše známé tváře, ale i nové členy do našeho dětského pobytového týmu.

Tým pracovníků Poradenského centra „ÚSMĚV“

 

 

Cesta kolem Světa za 5 dní v Doksech

25.07.2015

Cesta kolem Světa za 5 dní v Doksech 18. až 24. července 2015

Poradenské centrum „ÚSMĚV“ pořádalo pro děti z pěstounských rodin od 18. do 24. 7. 2015 letní pobyt v Doksech. Město Doksy se nachází v jižní části okresu Česká Lípa, v Libereckém kraji. Zejména v letních měsících jde o jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších rekreačních středisek České republiky. Leží na břehu Máchova jezera, které je oklopeno vrchy Ralské pahorkatiny se zříceninami kdysi pyšných hradů, z nichž nejznámější Bezděz je nedílnou součástí tohoto kraje a cílem většiny výletníků. Našeho pobytu „Cesta kolem Světa za 5 dní“ se zúčastnilo celkem 42 dětí, které vyrůstají v pěstounských rodinách. Ubytování bylo zajištěno v zařízení Termit25, stravování v příjemné restauraci v areálu celého objektu. Nutno zmínit, že strava byla vynikající, skoro jako od našich maminek a babiček. Restaurace nabízela příjemné posezení s terasou a výhledem na romantickou siluetu hradu Bezděz. Každý den děti vcházely branou do různých kontinentů a cizích zemí. Rozděleni do pěti skupin – tematicky pojmenovaných např. Lvi, Fogani apod. – vytvářely vlastní deníky, kam si dle indicií za branou pak doplňovaly různé malůvky a vpisovaly informace k dané zemi či kontinentu. Nejkrásnější práce čekala samozřejmě odměna. V průběhu dne bylo pro děti zajištěno sportovní vyžití. V areálu bylo několik hřišť pro beach volejbal, kde se hrála zejména přehazovaná, hřiště pro fotbal, nohejbal, florbal. Všechna hřiště byla denně využita pro zmíněné aktivity. Mladší děti stavěly různé výtvory z písku. Starší děti pak měly možnost lézt po „pavoučí síti“ a horolezecké stěně. Pro děti jsme pořádali různá sportovní utkání jako např. sumo zápasy, přetahovanou apod. Celý pobyt byl ve znamení tropických veder, proto nedílnou součástí pobytu bylo koupání a to jak v místním bazénu, tak v nedalekém jezeře. U dětí bylo dbáno na pitný režim, který byl zajišťován po celý den. Máme za to, že děti si pobyt užily. My dospělí budeme vzpomínat na krásně strávené léto v Doksech a na úsměvy našich milých dětí.

Tým pracovníků Poradenského centra „ÚSMĚV“

 

Další fotografie z akce již naleznete na našem webu v sekci "FOTOGALERIE".

Setkání s piráty z Kajabiku

07.07.2015

Setkání s piráty z Kajabiku ve Zlenicích 1. až 7. července 2015.

Tak nám začal, především pro děti, nejkrásnější čas v roce, čas letních prázdnin, který s sebou přináší dva měsíce bez "školní brašny", ale zato se spoustou nových zážitků, dobrodružství, poznání, kamarádství a prázdninových lásek. My dospělí vždy nostalgicky zavzpomínáme a rádi se vracíme zpět v čase, takže jsme, jako kolektiv Poradenského centra, připravili pro děti pobyt v penzionu Sázavka, který nám svým prostředím pomohl k naplnění zvoleného tématu "Setkání s piráty z Kajabiku". Sedmidenního pobytu se zúčastnilo celkem 37 dětí, jak z pěstounských rodin, tak i rodin sociálně znevýhodněných z našeho Poradenského centra a z OSPOD Brandýs n/L - Stará Boleslav, Kutná Hora, Praha 5 a Sedlčany, o které se 24 hodin denně staralo 6 dospělých. Počasí nám bylo až nebývale nakloněno a tropické teploty nás často hnaly k osvěžení do náruče řeky Sázavy. Od začátku pobytu byla vyhlášena samostatná soutěž o nejlépe uklizený pokoj, kterou vyhráli malí plavčíci.

Děti byly rozděleny do pěti pirátských družstev s těmito názvy: "Škorpioni", "Lebkouni ze Sázavky", "Sépiáci", "Černá Sázavka" a "Strážci pokladu". Pod vlastnoručně vyrobenými vlajkami plnily různé úkoly a soutěže např. etapovou stezku na zříceninu hradu Hláska s hledáním drahokamů v "Diamantové řece", sportovní hry (kriket, mini golf, kuželky, hod na cíl, vybíjená, stolní tenis atd.), které byly na závěr vyhodnoceny a nejlepší byly odměněni. V rámci připraveného programu se uskutečnil výlet na prezentaci práce a techniky dobrovolných hasičů ze Všestar a Říčan. Pro naše děti byla připravena ukázka zásahu při hašení požáru s ostrým příjezdem požární techniky, blok zdravovědy a první pomoci (se sotěžními otázkami), skákací vodní vak a pěna na dovádění. Všichni si užily i vodního děla a bylo vidět, že to byl pro děti nezapomenutelný zážitek, a proto všem dobrovolným hasičům, kteří nám věnovali svůj volný čas a v letním vedru se oblékly do zásahových obleků, patří velký dík. Dále byla pro děti připravena projížďka po Sázevě na nafukovacím motorovém člunu. Samozřejmě na závěr pobytu nechyběla hudební a světelná show, na kterou si řada dětí připravila zajímavé masky s pirátskou tématikou.

Závěrem nezbývá než říci: "Černá hvězda se 42 člennou posádkou pod vedením kapitána Josepha Greirrowa doplula v pořádku po temné Sázavě až do Port Zlenice."

Nashledanou opět napřesrok.

 

Další fotografie z akce již naleznete na našem webu v sekci "FOTOGALERIE".

Škola magie a kouzel „Harryho Lottera“ slavila velký úspěch

23.06.2015

Škola magie a kouzel „Harryho Lottera“  

Škola magie a kouzel „Harryho Lottera“ se uskutečnila v Bradolanech ve dnech 18.-21. června 2015.

Milí studenti a naši přátelé, škola magie a kouzel v Bradolanech se pro vás i letos otevřela, a to ve dnech 18.-21.června. Zúčastnili se absolventi minulého ročníku a též noví, nadějní kouzelníci, čarodějové a čarodějky. Rekreační středisko AERO Holany nám opět poskytlo idylické prostředí, které našemu kouzlení a jiným aktivitám dalo potřebnou atmosféru. Zcela se podařilo naplnit smysl pobytu tvůrčí činností, podporou dětské fantazie a pohybem na čerstvém vzduchu. Jednotlivé bradolanské školy proti sobě soutěžily v kouzelnických dovednostech (zaklínadla, ochrana proti černé magii, létání na koštěti, přeměňování, vaření lektvarů a jasnovidectví) a samozřejmě famfrpálu, kdy jsme měli možnost vyzkoušet nový model NIMBUS 2015/2016. Na konci školy magie jsme společně otevřeli „Tajemnou“ komnatu s překvapením. Nechyběl kouzelnický mág a známé postavy z okruhu Harryho Lottera. Vše bylo převedeno do našeho současného a reálného světa. 

Děkujeme všem za pozornost a učenlivost a už nyní se těšíme na příští ročník.

 

 

 

Další fotografie z akce již naleznete na našem webu v sekci "FOTOGALERIE".

 

Nevšední zážitek v pražském Rudolfínu

24.04.2015

Festival Film Music Prague - Filmová hudba Hollywoodu

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nevšední zážitek včera tj. 23. dubna 2015 zažilo deset vybraných dětí (osm dívek a dva chlapci) z pěstounských rodin Poradenského centra „ÚSMĚV“ na koncertě Filmové hudby Hollywoodu v Dvořákově síni pražského Rudolfína. Samotná koncertní síň působí na přítomné magickým dojmem, a když se k tomu připojí ještě osmdesátičlenný orchestr a šedesátičlenný pěvecký sbor s dirigujícími samotnými autory filmové hudby, tak je atmosféra pro úžasný umělecký zážitek dokonána. Děti měly možnost vidět a především slyšet celou škálu hudebních nástrojů, jak smyčcových (housle, viola, violoncello, kontrabas, basa), tak i dechových (trubka, tuba, lesní roh, hoboj, příčná flétna, trombon, fagot). Rozsáhlý oddíl tvořily pak bubny, tympány, činely, ksylofon, gong aj. Nechyběl klavír tzv. křídlo a pianino, královský nástroj v podobě harfy a mráz v zádech vyvolával zvuk mohutných varhan, které vyrobil v 19. století Wilhelmem Sauerem dle návrhů Josefa Zítka a Josefa Schulze ve Frankfurtu nad Odrou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za tento sponzorský dar našemu Poradenskému centru a nezapomenutelný večer patří ještě jednou poděkování naší milé Markétě Mátlové, sopranistce, která opět upoutala svým krásným hlasem, Nikolu Bojčevovi, řediteli festivalu, který osobně rozezněl monumentální rudolfínské varhany a paní Zlatě Jílkové, mediální ředitelce společnosti Seen Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zobrazit článek

HUDBA HOLLYWOODU 2015

30.03.2015

Hudba HOLLYWOODU 2015

 

Benefiční festival filmové hudby Film Music Prague 2015 v pražském Rudolfínu se blíží a bude se konat již 23. dubna 2015. Naše Poradenské centrum, má díky započaté spolupráci se sopranistkou Markétou Mátlovou, která též na festivalu vystoupí, a díky vstřícnému přístupu vedení Festivalu, možnost deseti dětem z pěstounských rodin nabídnout nebývalý umělecký zážitek. Zazní zde melodie z filmů jako např. Království nebeské, Letopisy Narnie, Shrek nebo ukázka z očekávaného hororu Crimson Peak. Věříme, že to bude pro děti nezapomenutelný zážitek, který obohatí jejich zájem o hudbu.

Naše poděkování patří naší milé Markétě Mátlové, dále pak řediteli festivalu Nikolu Bojčevovi a mediální ředitelce Seen Media Zlatě Jílkové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva k této akci v PDF

 

Zobrazit článek

Strana:

Poradenské centrum pro rodinu a děti -"ÚSMĚV", z.s. sídlo: Na Kavčí skále 1695/18, 251 01 Říčany u Prahy,  IČO:01286757                   kancelář: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany u Prahy, telefon: +420 727 935 241+420 727 935 242,                                                               e-mail: info@usmev-ricany.cz , webové stránky: usmev-ricany.cz                                                                                                                   Bankovní spojení RB: č.ú. 7428732001/5500                                                                                 Datová schránka ID: nfa6ya5              

Člen Asociace Dítě a rodina

 

 

 

                                                                                                                        

Sponzoři     Ke stažení     Kontakty     Ohlasy     Aktuality     Zimní aktivity-děti     Letní aktivity-děti     Přednášky, kurzy a školení     Domů